Tài liệu công chức, viên chức - phần mềm luyện thi trắc nghiệm Công viên chức

Kiểm định đầu vào công chức

/
Kiểm định đầu vào công chức theo Nghị định 06/2023 - Bộ Nội Vụ
Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
Download mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định công chức - Bộ nội vụ mới nhất
Thi thử kiểm định công chức - Bộ Nội Vụ 2023
Quyết định 308/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023

Danh mục văn bản

/
Danh mục văn bản thi tuyển dụng/nâng ngạch chuyên viên chính mới nhất
Download văn bản thuộc danh mục thi kiến thức chung Kiểm toán viên chính dự kiến thi ngày 24,25/11/2023
Danh mục văn bản thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính
Danh mục văn bản thi Kiểm toán viên chính dự kiến thi ngày 24 và 25/11/2023
Danh mục văn bản thi nâng ngạch Chuyên viên chính tỉnh Hà Nam

Tài liệu tiếng anh miễn phí

/
miễn phí
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 20 (miễn phí)
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 19 (miễn phí)
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 18 (miễn phí)
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 17 (miễn phí)

Tuyển dụng/nâng ngạch

/
Tuyển dụng, nâng ngạch/thăng hạng công viên chức
[BỘ TÀI CHÍNH] Ôn thi nâng hạng chuyên viên chính 2023
ĐỀ ÁN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 2023 - NHỮNG ĐIỂM ĐỔI MỚI CẦN BIẾT
Tìm hiểu về kỳ thi tuyển dụng Công chức Hải Quan 2023 (mới nhất)
Kiến thức chung thi Chuyên viên cao cấp 2023
Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023 - 3M
[NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH] Ôn thi thăng hạng NCVC 2023
[HÀ GIANG] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023
[VĨNH LONG] NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC - THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC Tháng 5 2023

Bài viết nổi bật

/
Cập nhật thông tin mới nhất
Mẫu đề tham khảo cho bài viết luận thi thăng hạng Nghiên cứu viên chính (mới nhất)
Ôn thi thăng hạng viên chức ngành Khoa học Công nghệ
Ôn thi Kiểm toán viên chính dự kiến thi ngày 24,25/11/2023
Tổng ôn 3 môn thi nâng ngạch Chuyên viên chính tháng 11.2023
Danh mục văn bản cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng cho kỳ thi tuyển dụng công chức 2023
Download văn bản thuộc danh mục thi kiến thức chung Kiểm toán viên chính dự kiến thi ngày 24,25/11/2023